Home Credit Việt Nam
Work Days: Thứ 2-Thứ 6 hàng tuần
QUAN TRỌNG: Khoản vay của bạn được thẩm định và giải ngân bởi ngân hàng. Chúng tôi không có trách nhiệm - nghĩa vụ và quyền hạn thẩm định - giải ngân. Nếu bạn không đủ điều kiện vay sẽ bị từ chối theo điều kiện vay mà ngân hàng cung cấp. Vui lòng tham khảo chi tiết về điều kiện - hồ sơlãi suất và phí (nếu có) của khoản vay. Chúng ở các mục 1-2-3 trong bài viết.

Home Credit Việt Nam là một tổ chức tài chính phi ngân hàng quốc tế được thành lập năm 1997 tại Cộng hòa Séc và có trụ sở tại Hà Lan. Công ty hoạt động tại 10 quốc gia và tập trung vào việc cho vay chủ yếu cho những người có ít hoặc không có lịch sử tín dụng.