Home Credit Việt Nam
Work Days: Thứ 2-Thứ 6 hàng tuần

Home Credit Việt Nam là một tổ chức tài chính phi ngân hàng quốc tế được thành lập năm 1997 tại Cộng hòa Séc và có trụ sở tại Hà Lan. Công ty hoạt động tại 10 quốc gia và tập trung vào việc cho vay chủ yếu cho những người có ít hoặc không có lịch sử tín dụng.